logo

A- A A+

Zorgprofessionals aan de slag met MKS-instrumenten

mks3Vanaf begin 2017 is het zover. Dan gaat het veld met het MKS werken. Daar vindt de verdere ontwikkeling plaats van de systematiek die richting en duidelijkheid geeft voor het indiceren, organiseren en uitvoeren van zorg aan het (ernstig) zieke kind. Om het MKS in de praktijk te kunnen gebruiken, ontwikkelden de MKS-partners handreikingen en instrumenten. Ook worden er twee standaarden ontwikkeld. De handreikingen staan online, de instrumenten zijn klaar. Eén standaard is nog in ontwikkeling: ‘de Kwaliteitsstandaard zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving’, die wordt ontwikkeld door Vilans en het NCJ.

De instrumenten zijn ontwikkeld in de vorm van deelprojecten, in een samenwerkingsverband van zeven partners: V&VN Kinderverpleegkunde, VGVK, Kind & Ziekenhuis, BMKT, NVK, Stichting PAL Kinderpalliatieve Expertise en de VSCA. Een overzicht van de ontwikkelde instrumenten en standaarden:

Vijf instrumenten

Handreikingen als hulpmiddel in de praktijk

Onder leiding van projectverantwoordelijke Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) zijn er handreikingen ontwikkeld als blauwdruk voor de invoering van het MKS in de praktijk. Elke handreiking gaat in op een fase van het MKS: Hulpbehoeftescan, Verwijsboom, Zorgplan en Afsluiten Zorgplan. De handreikingen vormen de basis voor het inrichten van elk van deze processen. Ook geven ze adviezen over de wijze waarop informatie moet worden uitgewisseld. De handreikingen zijn ontwikkeld door vier werkgroepen.
Ga naar de handreikingen

Bijscholing indiceren en organiseren van zorg

Een opleidingsprofiel én een klassikaal curriculum over het indiceren en organiseren van zorg aan zieke kinderen thuis voor de opleiding kinderverpleegkunde. Dat ontwikkelde V&VN Kinderverpleegkunde en brancheorganisatie VGVK in samenwerking met Vereniging Branche-Opleidingsinstituten Gezondheidszorg (VBG). Doel is ook om een impuls te geven aan bijscholing aan zittende (kinder)verpleegkundigen.
Lees meer over ‘Bijscholing indiceren en organiseren van zorg’

Zorgplan Kinderpalliatieve zorg

Dit zorgplan heeft als doel een betere afstemming tussen iedereen die is betrokken bijde ontwikkeling en de zorg voor het ernstig zieke kind. Palliatieve kindzorg is complex en intensief. Het is veelal medisch, verpleegkundig, psychosociaal en spiritueel van aard. Het Zorgplan moet resulteren in een betere kwaliteit van de kinderpalliatieve zorg. Het plan is ontwikkeld door Stichting PAL. Iedereen die is betrokken bij palliatieve zorg voor kinderen gaat ermee werken.
Lees meer over het Zorgplan Kinderpalliatieve zorg

E-learning

Het ontwikkelen van digitaal scholingsmateriaal voor alle zorgprofessionals die met het MKS werken. Het instrument is ontwikkeld door de BMKT.
Lees meer over e-learning

MKS online

MKS online is een app die het kind en gezin en de professionals helpt bij het indiceren en organiseren van kinderverpleegkundige zorg buiten het ziekenhuis volgens het MKS. De app is ontwikkeld door Brancheorganisatie Medische Kindzorg Thuis (BMKT).
Lees meer over de MKS online

Twee standaarden

Standaard kinderverpleegkundige overdracht

Bij de zorg aan het (ernstig) zieke kind zijn er vaak meerdere overdrachten tussen verschillende afdelingen, organisaties en zorgprofessionals. Maar zij spreken niet allemaal dezelfde taal. Er is een standaard ontwikkeld voor eenheid van taal. De standaard is ontwikkeld op initiatief van V&VN in samenwerking met Nictiz.
Lees meer over de standaard kinderverpleegkundige overdracht

Kwaliteitstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’

Het doel: een kwaliteitsstandaard voor de verpleegkundige zorg voor het zieke kind en gezin in de keten van ‘voorbereiding tot ontslag uit het ziekenhuis naar de 1e lijn in de eigen omgeving’. De kwaliteitsstandaard, die nog in ontwikkeling is, zal fungeren als paraplu voor het totale MKS.
Lees meer over de Kwaliteitsstandaard

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.