logo

A- A A+

MKS proeftuinen: in vijf stappen naar resultaten

Om te kunnen gaan werken met het MKS zijn in 2016 instrumenten ontwikkeld. Dit jaar is het tijd om de theorie te toetsen aan de praktijk. In negen regio’s worden momenteel bij ziekenhuizen, netwerken integrale kindzorg en kinderthuiszorgorganisaties proeftuinen opgezet. 

Het doel van de proeftuinen is om te onderzoeken wat de succes- en faalfactoren van werken volgens het MKS zijn. Die resultaten leiden tot het opstellen van de ideale randvoorwaarden waaronder het MKS bij alle ziekenhuizen kan worden ingevoerd. Uiteraard worden ook de organisaties betrokken die een rol spelen bij de zorg voor het kind buiten het ziekenhuis.

 

 Stappenplan

De MKS proeftuinen verlopen volgens een stappenplan. Eerste stap: kennismaken, informeren over inhoud en doelstelling, de verwachtingen over en weer verkennen en de randvoorwaarden bespreken. Als de betrokkenen mee willen doen aan de MKS proeftuin, volgt stap 2 : het maken van een startfoto. De startfoto is noodzakelijk om in beeld te brengen hoe een kind (en het gezin) in de praktijk daadwerkelijk wordt overgedragen, wie doet er wat en welke rol spelen kind en gezin hierbij. Dit is een proces van opname tot ontslag. Het startpunt van de foto – ofwel nulmeting – is de casuïstiek, waarbij ook de ouders nauw betrokken zijn. Deze fotos zijn noodzakelijk om een inschatting te kunnen maken welke interventies nog nodig zijn om te werken volgens het MKS.

Succes- en faalfactoren
Stap drie geeft de interventies aan om vervolgens te kunnen werken in de praktijk volgens het MKS. In de vierde stap wordt er gewerkt met het MKS in de dagelijkse praktijk. Hierbij staan de fasen van het MKS centraal: verwijsboom, hulpbehoeftenscan, zorgplan en afsluiting zorgplan. Stap vijf is de resultaatfase: alle resultaten van proeftuinen worden verzameld. Het gaat hierbij ook om kennisdelen binnen de proeftuinen en kijken naar de uitrol voor de regio’s. In deze fase loopt een monitor en zullen de resultaten van succes- en faalfactoren MKS gepubliceerd worden.

  

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.