logo

A- A A+

Handreiking afbakening zorg per 1 januari 2018

vws algemeen klein

De regelgeving rondom verzorging van kinderen met een intensieve zorgvraag buiten het ziekenhuis verandert. Per 1 januari 2018 gelden andere regels. Als de verzorging van kinderen tot en met 17 jaar verband houdt met de behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop, dan valt die zorg onder de Zorgverzekeringswet. Voorheen was dat de Jeugdwet. Gaat het om ADL (algemene dagelijkse levensverrichtingen) dan blijft die zorg onder de Jeugdwet vallen. Voor kinderen die zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) verandert er op 1 januari 2018 niets.

Het ministerie van VWS heeft een factsheet samengesteld waarin alle informatie is opgenomen.
Klik voor:  het factsheet nieuwe afbakening verzorging kinderen

 

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.