logo

A- A A+

Bijscholing indiceren en organiseren zorg thuis

Wat was het doel?

Dit project had tot doel een Advies Opleidingsprofiel te realiseren dat aansluit op het nieuw beschreven expertisegebied Kinderverpleegkunde. Tweede doel was om een curriculum te ontwikkelen over het (medische) kindzorgsysteem en het Indiceren & Organiseren (I&O) van zorg aan zieke kinderen thuis voor de initiële- en vervolgopleiding kinderverpleegkunde. Een derde doel betrof bijscholing aan (kinder)verpleegkundigen.


In de projectverlenging die liep van 1 juli 2016 tot 1 april 2017 zijn de doelstellingen aangevuld met 1) Het verspreiden van kennis en inzicht in het MKS en Indiceren & Organiseren van zorg aan het zieke kind en gezin middels (mini)symposia, nieuwsberichten en informatie via websites. 2) De eerste revisie van de modules door de nieuwe instrumenten uit het MKS programma en andere ontwikkelingen toe te voegen aan de inhoud van de modules en deze weer aan te bieden aan de opleidingsscholen.

Waarom was dit nodig?

De rol van de kinderverpleegkundige is veranderd. Dit door de toenemende verschuiving van kinderverpleegkundige zorg naar de eerstelijns zorg. Het is belangrijk om de continuïteit en de kwaliteit van de kinderverpleegkundige zorg te waarborgen, in de hele keten van zorgverlening aan het zieke kind en gezin. In 2015 is daarom het expertisegebied Kinderverpleegkunde herschreven. Als vervolgstap is het Advies Opleidingsprofiel uitgewerkt, in het verlengde van het nieuwe hbo-v profiel van de verpleegkundige (2012). Op basis van dit profiel stelt de commissie opleidingen bij het College Zorg Opleidingen (CZO) de eindtermen vast. Deze eindtermen worden gebruikt voor het beoordelen van de erkenningsaanvraag van zowel de opleidingsinstanties als de praktijkorganisaties.


Per 2016 zijn hbo-opgeleide kinderverpleegkundigen verantwoordelijk voor het indiceren en organiseren van eerstelijns zorg aan zieke kinderen en het gezin in de eigen omgeving. Deze kennis en vaardigheden moeten worden toegevoegd aan de opleiding tot kinderverpleegkundigen. Er werken al veel kinderverpleegkundigen in het veld die verantwoordelijk zijn voor het Indiceren en Organiseren van zorg. Voor deze nieuwe rol van de kinderverpleegkundige is bijscholing noodzakelijk.

Wat houdt het project in?

Het Advies opleidingsprofiel van de kinderverpleegkundige is herschreven. Binnen de opleidingscommissie van het CZO is men in gesprek over het curriculum. buigt zich nu over dit advies om deze in eindtermen voor de VVO kinderverpleegkunde mee te nemen. Daarbij is de intentie om, vanuit het generalistisch expertisegebied van de kinderverpleegkundige, ook voor het curriculum generalisme door de lijnen van de zorg heen na te streven.
Parallel heeft V&VN Kinderverpleegkunde de activiteit opgepakt om de mbo-hbo discussie verder op te pakken voor de verpleging en zorg aan zieke kinderen. Onderzoek en rondetafeldiscussies hebben plaatsgevonden of differentiatie kan worden aangebracht en ook wenselijk is in het Expertisegebied Kinderverpleegkunde voor competenties op mbo en op hbo niveau. Een addendum bij het Advies opleidingsprofiel kinderverpleegkunde is beschreven.

In het project zijn twee modules ontwikkeld:
1. Werken met het Medische Kindzorgsysteem;
2. Indiceren & Organiseren van zorg aan het zieke kind en gezin in de eigen omgeving.

In de 2e projectverlenging heeft een eerste revisie van de modules plaats gevonden door tools en literatuur, ten tijde van ontwikkeling nog niet klaar, alsnog toe te voegen. Daarnaast is ernaar gestreefd om de bekendheid te vergroten over het MKS en Indiceren & Organiseren van zorg onder Kinderverpleegkundigen en binnen vooral klinische organisaties die werken met zieke kinderen. Dit omdat de klinische werkende kinderverpleegkundige 1 van de 3 partijen in de transitie naar thuis bijdraagt aan het tot stand komen van het zorgplan. Hier is de bevordering van kennis en vaardigheden om het toe te passen in de praktijk in het belang van continuïteit van zorg aan het zieke kind en gezin door de muren van de zorg heen.

Dit is gedaan door middel van:

  • Een workshop tijdens het EACH congres op 23 september gevolgd door het V&VN Kinderverpleegkunde congres op 27 september.
  • Een viertal mini symposia: 

    26 januari 2017 - Rotterdam Erasmus MC zorgacademie 9 februari 2017 - Amsterdam Hogeschool van Amsterdam 9 maart 2017 - Eindhoven Maxima Medisch Centrum 23 maart 2017 – Zwolle Isala

  •  

    een nieuwsbrief (4e nieuwsbrief programmabureau MKS
  • een nieuwsbrief ter afsluiting
  • informatie op de website van V&VN Kinderverpleegkunde

De projectlooptijd (1 mei 2015 tot 1 maart 2016) is verlengd tot 1 juli 2016 en vervolgens verlengd tot 1 april 2017. De bijscholingen hebben plaatsgevonden tussen november 2015 en maart 2016 en omvatte een tweedaagse training per module met toetsing. De trainingen vonden plaats in het Wenckebach Instituut te Groningen, de Amstel Academie te Amsterdam en Expert Care te Amstelveen. De modules zijn vastgesteld en verspreid onder organisaties die een VVO kinderverpleegkunde opleiding verzorgen en de initiële hbo-v opleiding. De 1e revisie is een jaar later verspreid.

Het project is afgerond per 1 april 2017 wordt afgerond met een ‘addendum bij het advies opleiding kinderverpleegkunde’. Dit betreft de uitkomsten van de MBO-HBO discussie. Duidelijk kwam naar voren dat er geen onderscheid nodig is in het Expertisegebied van de kinderverpleegkundige. Naar aanleiding van het aanvullend advies over mbo-hbo niveau, zal V&VN kinderverpleegkunde bekijken hoe e.e.a. verder vervolg krijgt. 

Deelnemers

V&VN Kinderverpleegkunde en Brancheorganisatie Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg (VGVK) in samenwerking met Vereniging Branche-Opleidingsinstituten Gezondheidszorg (VBG).

De ontwikkeling van het project ‘Impuls Opleiding Kinderverpleegkunde’ vindt plaats in het kader van het ‘Zichtbare Schakel’-programma fase 2 van ZonMw en vormt een van de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het Medische Kindzorgsysteem (MKS). 

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.