logo

A- A A+

Standaard kinderverpleegkundige overdracht

Wat is het doel?

Het doel is het verbeteren van de verpleegkundige overdracht op alle voorkomende momenten. Het bevorderen van het gebruik van dezelfde taal is onderdeel van het project. Hiervoor is een standaard verpleegkundige overdracht opgeleverd.

Waarom dit project?

Wanneer een kind (langdurig) ziek is, kunnen kind en gezin te maken krijgen met diverse afdelingen, organisaties en professionals in de zorgketen. Daardoor ontstaan (meerdere) overdrachtsmomenten. In de praktijk blijkt dit proces nog niet goed te verlopen; informatie is niet eenduidig, onvolledig of ontbreekt soms. Dit blijkt uit het vooronderzoek dat V&VN samen met Nictiz heeft uitgevoerd. Ga naar het rapport.

Wat houdt het project in?

Er is een informatiestandaard ontwikkeld voor de overdracht van kind & gezin van 0 t/m 17 jaar die door de hele zorgketen, dus tussen alle zorgsectoren gebruikt kan worden. Deze informatiestandaard is opgebouwd uit bouwstenen: kleine eenheden zorginformatie, bijvoorbeeld over de wond of over pijnscore. De bouwstenen bevatten aanduidingen over de manier waarop informatie wordt geregistreerd. Als bijvoorbeeld informatie wordt beschreven over een wond, dan moet daarin zijn opgenomen wat de aard en de locatie van de wond is en wanneer deze is ontstaan. Door deze informatie te voorzien van eenduidige terminologie (coderen), kan de informatie ook digitaal worden uitgewisseld.

Belangrijk uitgangspunt is ‘registratie aan de bron’: het eenmalig registreren van informatie in het zorgdossier van het kind en deze informatie kunnen hergebruiken zonder deze opnieuw over te nemen.

Wat is de status?

Er zijn twee producten opgeleverd. Ten eerste de Nationale kernset Patiëntproblemen kind & gezin. Ten tweede het Advies implementatieplan. Ga naar de Kernset Patiëntenproblemen’.

Advies implementatieplan

Dit adviesplan geeft richting aan hoe de informatiestandaard kan worden ingevoerd bij het verbeteren van de elektronische overdracht. De implementatie zelf valt buiten de scoop van het project. Voor de implementatie wordt een vervolgsubsidie aangevraagd.

Deelnemers aan het project

De V&VN Kinderverpleegkunde is initiatiefnemer van dit project. Zij werkt hierin samen met Nictiz (het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert).

De ontwikkeling van de standaard ‘verpleegkundige overdrachtgegevens kind & gezin’ vormt een van de randvoorwaarden voor de verdere ontwikkeling en implementatie van het (Medische) Kindzorgsysteem.

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.