logo

A- A A+

Ouder Kind Educatie

Jolanda Maaskant, programmamanager Family Integrated Care (FIC) projecten EKZEén van de Family Integrated Care (FIC) programma is het Ouder en Kind Educatie (OKE) project.

Het project is opgestart nadat ouders binnen het AMC aangaven dat er grote verschillen waren tussen een handeling die ze aangeleerd kregen in het ziekenhuis en hoe ze de handeling uiteindelijk thuis (onder begeleiding) uit moesten voeren. Eén van de initiatief nemers binnen het AMC is Jolanda Maaskant (programma manager FIC projecten). Zij heeft hier een verbeterplan voor geschreven, waar mede door de grote inspanning van de Belangen Vereniging Intensieve Kind Zorg (BvIKZ), een mooie overheidssubsidie van VWS is vrijgekomen.
De coördinatie van het project ligt bij het AMC. Door het landelijke karakter is draagvlak vanuit het land noodzakelijk en zullen we al het ontwikkelde materiaal, vanaf maart 2019 gratis beschikbaar stellen.

Het doel van OKE is: Continuïteit en veiligheid van de zorg garanderen, waarbij ouders de regie over het gezin en de zorg voor hun (ernstig) zieke kind behouden, zoveel als mogelijk en gewenst.

Om het grote project overzichtelijk te houden, is het project verdeeld in de volgende deelprojecten:
1. Ontwikkelen van materiaal:
  • schriftelijk instructie
  • instructie films
  • e-learning
2. Ontwikkelen van een onderwijsmodule voor professionals
3. Platform, registratie en juridische aspecten.

Ontwikkelen materiaal
Voor ouders en tieners wordt instructiemateriaal ontwikkeld voor de volgende onderwerpen:
1. Subcutaan injecteren
2. Inhalatiemedicatie bij astma
3. Met pijnstilling naar huis
4. Verzorgen van een darmstoma
5. Darmspoelen
6. Maagsonde, PEG, button, gastrostomie katheter
  • inbrengen van een maagsonde
  • verzorgen
  • toedienen van medicatie en/of voeding
7. Het geven van een vingerprik
8. Het verzorgen van een tracheacanule
9. Eenmalig katheteriseren van een jongen of een meisje
10. Centraal veneuze lijn
  • verzorging
  • toedienen van TPV
Ontwikkelen onderwijsmodule
Verpleegkundigen worden ondersteund bij het instrueren van ouders en tieners door onderwijs. Hiervoor wordt een onderwijs module ontwikkeld.

Digitale leeromgeving en juridische aspecten
Het ontwikkelde materiaal zal binnen een digitale leeromgeving te vinden zijn. De ontwikkeling hiervan is opgestart. Daarnaast wordt er uitgezocht wat de mogelijkheden zijn met betrekking tot toetsing, registratie en een opfris cursus binnen een juridisch kader. Op vraagstukken als aansprakelijkheid en bevoegd/bekwaamheid willen we graag gedegen antwoorden voor hebben.

Nicole PapadimitriouProjectstructuur:
Coördinatie: Emma Kinderziekenhuis - AMC
samen met alle UMC’s en Allerzorg
Programmamanager FIC: Jolanda Maaskant (zie foto bovenaan artikel)
Projectleider: Nicole Papadimitriou (zie foto links)
Duur: september 2017 – maart 2019
Financiering: VWS
Samenwerkende organisaties: NFU, Kind en Ziekenhuis, BvIKZ en Allerzorgouder kind educatie        bvikz amc                   NFU logo 400x200 002         Allerzorg                      K Z logo 2 x kleiner               

 

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.