logo

A- A A+

Kwaliteitsstandaard ‘Zorg aan het zieke kind in de eigen omgeving’

50%
status van het project

Wat is het doel?

Het project heeft tot doel te komen tot een kwaliteitsstandaard voor de verpleegkundige zorg voor het zieke kind en gezin in de keten van ‘voorbereiding tot ontslag uit het ziekenhuis naar de 1e lijn in de eigen omgeving’.
“Zowel de behoefte en het risico zijn gebaseerd op onderzoek, veldraadplegingen en signalen uit het veld. Het betreft de ontwikkeling van een verpleegkundige kwaliteitsstandaard, uitgewerkt met andere disciplines (multidisciplinair), conform de eisen van het toetsingskader van het Zorginstituut Nederland en de Leidraad voor Kwaliteitsstandaarden.”

Waarom nodig?

De kwaliteitsstandaard zal fungeren als paraplu voor de verdere implementatie van het Medische Kindzorgsysteem (MKS) en voor het ontwikkelen van handreikingen en andere tools.

Wat houdt het project in?

Het project werkt door 5 stappen heen:
Stap 1.
Het actualiseren en vaststellen van de knelpuntenanalyse rapport 1 ‘Ernstig zieke kinderen hebben recht op gezonde zorg’ en het rapport ‘Samen op weg naar gezonde zorg voor zieke kinderen’.
Stap 2.
Het opstellen van uitgangsvragen op basis van de knelpuntenanalyse, een plan van aanpak om te komen tot beantwoording van de vragen en een concept raamwerk voor de kwaliteitsstandaard.
Stap 3.
Het toetsen van alle in rapport 1 en 2 opgenomen modellen, het kwaliteitskader en de nog in ontwikkeling zijnde standaarden op bruikbaarheid en actualiteit.
Stap 4.
Het ontwikkelen, publiceren, borgen en autoriseren van de kwaliteitsstandaard. Dit gebeurt conform de ‘Leidraad voor kwaliteitsstandaarden’ en het document ‘Voorwaarden uit Addendum Ontwikkeling Kwaliteitsstandaarden’.
Stap 5.
Het ontwikkelen en publiceren van patiëntinformatie voor kinderen en ouders op daartoe aangewezen en relevante websites.

Status van het project

Projectlooptijd: 1 mei 2016 tot 1 november 2017. In februari 2017 is stap 2 afgerond. De uitgangsvragen zijn geformuleerd. Dat is gedaan aan de hand van de knelpuntenanalyse. Zowel de knelpuntenanalyse als het opstellen van de uitgangsvragen is door Vilans uitgevoerd in nauwe samenwerking met ouders en professionals. De kwaliteitsstandaard wordt ontwikkeld aan de hand van de uitgangsvragen.

Deelnemers aan het project

Dit deelproject komt voort uit de onderhandelingsovereenkomst ‘Verpleging en Verzorging’ tussen het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de V&VN. De V&VN Kinderverpleegkunde is de initiatiefnemer. Vilans en het Nederlandse Centrum Jeugdgezondheid (NCJ) voeren het project uit, in nauwe samenwerking met de V&VN enandere afgevaardigden van de partijen die samen het MKS hebben ontwikkeld, aangevuld met andere belangenpartijen.

Kwaliteitsstandaarden helpen zorgprofessionals in hun besluitvorming over passende zorg en beogen de kwaliteit van zorg te verbeteren. De nieuwe kwaliteitsstandaarden moeten ondersteunend zijn aan de andere manier van werken. Daarbij ligt de nadruk op kwaliteit van leven en welzijn.

Het project wordt gefinancierd door het ministerie van VWS. De opdracht voor samenstelling van de standaard is via ZonMw.

Dit deelproject is een onderdeel van de totale ontwikkeling van het MKS.

 

Partners MKS programma

vvn     kz    nvk logo   pal    VASCA logo def    BINKZ
 

 

Copyright © MKSprogramma.